Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Oznam pre kolektívnych a individuálnych členov SPNZ!

Do 31.8.2018 môžete na Sekretariát SPNZ zasielať námety na činnosť SPNZ v triéniu 2018-2021 a prípradný návrh na zmenu Stanov SPNZ

Český plynárenský zväz organizuje v decembri workshop o protikoróznej ochrane (call for papers)

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. vydala nové technické pravidlo TPP 920 03 - Pasívna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi....viac

Zachová si zemný plyn miesto v energetickom mixe? Konferencia Trh s plynom 2017... viac (video, Relácia v Energetike, 25.5.2017)

Staviate rodinný dom? Ako sa rozhodnút? Ktoré palivo je najvýhodnejšie? ... viac (video)

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Všetky aktuality

Kolokvium v Žiline

6. - 7. júna 2018 sa v Žiline stretlo 122 odborníkov zo Slovenska, Česka a Nemecka na jubilejnom, desiatom ročníku kolokvia "Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť potrubných systémov - plyn, ropa".

Program kolokvia bol rozdelený do piatich pracovných blokov odborne zameraných na nové trendy v opravách a údržbe plynárenských a ropných potrubí, ich monitorovanie a zisťovanie technického stavu neinšpektovateľných potrubí.