Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. vydala nové technické pravidlo TPP 920 03 - Pasívna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi....viac

10. ročník kolokvia Prevádzka a údržba významných potrubných systémov - plyn, ropa sa bude konať v žiline, v dňoch 6. a 7. júna 2018... viac

Bratislava bola miestom stretnutia pracovnej skupiny IGU pre Stratégiu ... viac

Zachová si zemný plyn miesto v energetickom mixe? Konferencia Trh s plynom 2017... viac (video, Relácia v Energetike, 25.5.2017)

Staviate rodinný dom? Ako sa rozhodnút? Ktoré palivo je najvýhodnejšie? ... viac (video)

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Všetky aktuality

Deň plynárov

19. marca 2018 sme si v Plynárenskom múzeu pripomenuli Deň plynárov.

Po príhovore výkonného riaditeľa Jána Klepáča zapálili plynové lampy bývalí generálni riaditelia "plynární" - Ladislav Červenák a Jiří Hruška. 

V múzeu sa prihovoril prítomným prezident SPNZ Tomáš Malatinský.