Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Vyhodnotili sme súťaž o najlepšiu diplomovú prácu - "Cena prof. Nemessányiho" pre rok 2017 ... viac

V rámci iniciatívy Gas Advocacy prezentuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Ján Klepáč mladej generácii na slovenských technických univerzitách aktuálne posolstvá z oblasti plynárenstva. Šnúru prednášok o histórii a súčasnosti plynárenstva na Slovensku, prednostiach zemného plynu a možnostiach jeho využitia ako paliva, ktoré je vďaka svojim vlastnostiam schopné pomôcť vyčistiť túto planétu začal na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Koncom novembra 2017 zavítal aj medzi študentov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na jeho „osvetovej“ ceste ho začiatkom roka 2018 čaká ešte prednáška na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. 

Zachová si zemný plyn miesto v energetickom mixe? Konferencia Trh s plynom 2017... viac (video, Relácia v Energetike, 25.5.2017)

Staviate rodinný dom? Ako sa rozhodnút? Ktoré palivo je najvýhodnejšie? ... viac (video)

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Úvahy a analýzy týkajúce sa budúcnosti zemného plynu a v širšom rámci fosílnych palív vôbec, si navzájom odporujú, sú až dramaticky protirečivé. Aké má postavenie zemný plyn v energetickom mixe, aká je jeho budúcnosť? ... viac

Všetky aktuality

Jesenná konferencia SPNZ

 

Grandhotel Bellevue, 5. - 6.10.2017

Každoročná Jesenná konferencia Slovenského plynárenského a naftového zväzu sa niesla v znamení  Gas Advocacy, environmentálnej politiky, implementácie záverov Parížskej dohody a aplikácie zimného energetického balíčka v Slovenskej republike.

Účastníkom Jesennej konferencie sa prihovoril aj minister životného prostredia SR László Sólymos.