Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

SPP CNG, s.r.o. otvoril novú plničku CNG v Banskej Bystrici v časti Kremnička .... viac

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Trh s plynom, ktorá sa bude konať v Bratislave, v dňoch 26. - 27. apríla 2017... viac

Dávame Vám do pozornosti komferenciu združenia Eurogas "Môže zemný plyn podnietiť energetickú transformáciu v strednej a východnej Európe?", ktorá sa bude konať 23. marca 2017 v priestoroch hotela Devín v Bratislave.... viac

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Úvahy a analýzy týkajúce sa budúcnosti zemného plynu a v širšom rámci fosílnych palív vôbec, si navzájom odporujú, sú až dramaticky protirečivé. Aké má postavenie zemný plyn v energetickom mixe, aká je jeho budúcnosť? ... viac

Prezident Andrej Kiska prijal top manažérov slovenského a naftového priemyslu... viac

Všetky aktuality

Riadiace systémy a informačné technológie v energetike

Po siedmych rokoch sa v Nitre, v dňoch 14. - 15. marca 2017, opäť zišlo takmer 110 odborníkov z oblasti IT, ktorí živo diskutovali o najnovších trendoch v problematike riadiacich systémov v energetike.