Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

SPP CNG s.r.o. v spolopráci so SPNZ pripravuje odborný workshop s názvom "Význam CNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike", ktorý sa bude konať dňa 26.10.2016 v Bratislave ... viac

Pozývame Vás na Jesennú konferenciu SPNZ 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. októbra 2016 .... viac

SPNZ vyhlásil nový ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu "Cena prof. nemessányiho pre rok 2016" ... viac

160 rokov slovnského plynárenstva na Slovensku ... viac

Všetky aktuality

Kolokvium v Žiline

V dňoch 25. - 26. mája 2016 sa v Žiline stretlo 120 odborníkov na 9. ročníku kolokvia "Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov Slovenska - plyn, ropa". Prednášky kolokvia boli rozdelené do piatich blokov:
I. - Strategické trendy a geopolitické aspekty
II. - Distribúcia plynu - súčasné trendy a moderné postupy
III. - Distribúcia plynu - zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky
IV. - Preprava a skladovanie ZP - zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky
V. - História a súčasnosť PKO.