Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Prezident Andrej Kiska prijal top manažérov slovenského a naftového priemyslu... viac

Predstavitelia SPNZ sa dňa 9. novembra 2016 stretli s prezidentom SR, p. Andrejom Kiskom ... viac

Slovenský plynárenský a naftový zväz udelil Národnú cenu slovenského plynárenstva ... viac

160 rokov slovnského plynárenstva na Slovensku ... viac

Všetky aktuality

Význam CNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike

Na túto tému diskutovalo dňa 26. októbra 2016 takmer 100 odborníkov na dopravu s použitím CNG, dual - fuel pohonov, LPG a LNG.
Stlačený zemný plyn (CNG), resp. zemný plyn je v porovnaní s ostatnými pohonnými látkami veľmi ekonomické palivo do áut s minimálnym dopadom na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Účastníci workshopu sa zhodli, že je potrebné neustále prezentovať túto skutočnosť smerom k verejnosti a ku kompetentným orgánom, aby prišlo k zmene v legislatíve, ktorá by prispela k rozvoju dopravy na zemný plyn.