Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Dávame Vám do pozornosti komferenciu združenia Eurogas "Môže zemný plyn podnietiť energetickú transformáciu v strednej a východnej Európe?", ktorá sa bude konať 23. marca 2017 v priestoroch hotela Devín v Bratislave.... viac

Pozývame Vás na konferenciu Riadiace systémy a informačné technológie v plynárenstve, ktorá sa bude konať v dňoch 14. -15. marca 2017 v Nitre. ....viac

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Úvahy a analýzy týkajúce sa budúcnosti zemného plynu a v širšom rámci fosílnych palív vôbec, si navzájom odporujú, sú až dramaticky protirečivé. Aké má postavenie zemný plyn v energetickom mixe, aká je jeho budúcnosť? ... viac

Prezident Andrej Kiska prijal top manažérov slovenského a naftového priemyslu... viac

Všetky aktuality

SPNZ odmeňoval

SPNZ odmenil viťazov súťaže o najlepšiu diplomovú prácu "Cena prof. Nemessányiho pre rok 2016" a autorov najlepších článkov v časopise SLOVGAS za uplynulé obdobie.

Reportáž z odovzdávania cien prinesie najnovšie číslo časopisu SLOVGAS.