Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

SPNZ spodpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci s NVAS... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 2 ... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 1...viac

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Všetky aktuality

165 rokov plynárenstva na Slovensku

Rozsvietenie 209 plynových lámp zásobovaných svietiplynom z bratislavskej mestskej plynárne 19. marca 1856 je považované za začiatok plynárenstva na Slovensku. Zo strany plynárov to bol prejav pokrokovosti, podnikavosti, odvahy a príklonu k moderným technológiám.

Za 165 rokov, ktoré uplynuli od tejto udalosti sa stalo plynárenstvo rešpektovaným priemyselným a energetickým odvetvím.